Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 13/04/2018 12:21, số lượt xem: 429

Kỷ niệm buồn xo giữa bốn bề
Xiêu lòng mặn chát phả ngùi mê
Tình ơi mấy nữa mà ran kể
Ái hỡi còn chi để vọng thề
Nhớ buổi cùng ai vào cuộc lễ
Thương chiều với bậu tỏ hiền thê
Mà ôi ước nguyện nào đâu dễ
Khiến mãi người xưa chẳng được kề

Khiến mãi người xưa chẳng được kề
Nên mình vỡ mộng cưới làm thê
Vì sao nghĩa rụi nhoè câu ước
Đến nỗi lòng sa nhạt nẻo thề
Khập khiễng ân nguyền gây nát bể
Ơ thờ ái cảm tạo tàn mê
Chiều nay hẻm vắng ngùi thương cũ
Kỷ niệm buồn xo giữa bốn bề

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm