Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/08/2020 16:35, số lượt xem: 237

Trên đời kết bạn vẫn hoài mơ
Nếu đã từng thân chớ hững hờ
Rộn rã cười vui tình đượm bổng
Om sòm cãi cọ nghĩa tàn xơ
Ban chiều nhã nhặn trao chuyền lý
Dưới nguyệt êm đềm xướng hoạ thơ
Kiếm được kim bằng đâu có dễ
Lời câu cẩn trọng khó lu mờ

Lời câu cẩn trọng khó lu mờ
Nếu bụng chân thành chả trọi trơ
Nghĩa thật ân cần thêu trí não
Thơ nồng lả lướt dệt tằm tơ
Luôn mời ái hữu vào trong trẻo
Chẳng để tâm lòng dính bợn dơ
Cuộc sống tinh thần vun sáng đẹp
Trên đời kết bạn vẫn hoài mơ