Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/05/2021 20:20, số lượt xem: 203

1
Bao dòng ái nhạc chứa nguyền ân
Nhiêu bấy tình thương vọng tưởng dần
Năm nhỡ nhàng mơ thành dỗi giận
Rồi buồn bã mộng khiến sầu ngân
Còn lưu kỷ niệm nồng hương phấn
Mãi níu thời gian bạc số phần
Ra cõi lu mờ đau lắm bận
Đi về khúc khuỷu rạc mòn thân

2
Đi suốt ta bà rậm huyễn vân
Đâu nơi chỗ dựa để khi cần
Loanh phờ phạc trí làm tim bẩn
Quanh chán chê lời khiến dạ trân
Cho lỡ lầm duyên quằn oán hận
Đời ngao ngán chuyện lắm xoay vần
Mỏi tình chẳng vẹn mờ tin cẩn
Mệt lả vây tìm bặt dấu chân

3
Trên đường đạo nghĩa ước bình cân
Hai nẻo tiền danh chẳng lại gần
Vai đắm giang hồ thơm cúc mận
Ta dìu ngọc nữ khắp vườn sân
Đôi lòng vũ khúc êm đềm phận
Vầng mộng tình thơ rộn rã trần
Nhật ký mê đời da diết ngẩn
Nguyệt trầm thuỷ thượng hoá kỳ lân

4
Rọi sách làm thơ tránh nẻo đần
Suốt đời hạnh phúc chẳng lìa phân
Trăm đường mộng ảo đành lui tận
Năm điệu tình sâu lại thoát bần
Một giấc mơ lành đan hậu vận
Cõi lòng ước thiện khát hiền nhân
Đi cùng đạo nghĩa ngời tinh tấn
Về chốn trầm hương để dưỡng thần