Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/05/2021 11:49, số lượt xem: 171

Kỷ niệm người ơi thoáng giữa hè
Tim chùng thức dậy bổng tình ve
Trường xưa lắm thuở mơ bàng phượng
Lớp cũ nhiều phen tưởng bạn bè
Hiện mãi cô thầy hôm giảng sách
Yêu hoài đám quỷ dạo tìm me
Còn đâu quá vãng thời non dại
Sảng khoái cùng nhau sũng cặp kè

Sảng khoái cùng nhau sũng cặp kè
Hay lần bỡn cợt dưới hàng me
Nhiều hôm đuổi bướm đùa loang vịnh
Tợn bữa trườn sông rủ kết bè
Cứ tưởng mơ luồn hương bạn hữu
Nghe dường vẳng lại tiếng đàn ve
Giờ đây ngút thẳm vùng thơ dại
Kỷ niệm người ơi thoáng giữa hè