15.00
1 người thích
Đăng ngày 11/02/2020 16:36, số lượt xem: 300

Í t nữa em về toả lịm hương
L àn môi mọng ngát phả thơm đường
O ng vờn rạng rỡ tha hồ  tưởng
V ẹt réo êm đềm thoả mãn vương
É m quãng tình thơ nồng vẻ vượng
Y êu ngàn điệu phú đẫm mùa thương
O anh vàng rộn rã loang nhiều hướng
Ủ ấm lòng nhau giữa mộng hường

A nh giữ tình yêu ngát đượm hường
N on thề biển hẹn lộng trời thương
H oa chào nụ thắm ân cần thưởng
Y ến lượn tim hồng rạng rỡ vương
Ê m ả làn ru dìu trúc phượng
Ù ơ khúc dỗ dậy men đường
E m là lẽ sống nồng thơm vượng
M ộng ước vuông tròn đẫm mật hương