Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 25/02/2019 00:56, số lượt xem: 338

Giữa thế nào ai chẳng muộn phiền
Do đời ít thẳng lại nhiều xiên
Tèm lem nổi dậy lay chòng miễu
Cũng khó ngồi yên để toạ thiền
Những lối đi về đâu thoả mộng
Nên rồi điểm lại mấy hoàn viên
Thành ra trí não hoài mê muội
Ngụ nẻo dương trần ước cõi tiên

Ngụ nẻo dương trần ước cõi tiên
Mơ hoài kỷ niệm mãi đoàn viên
Nhiều khi quạnh quẽ sầu muôn kiểu
Lắm buổi chòng chao lặng giữa thiền
Quãng lậm thêm buồn câu khúc khuỷu
Giông đời lắm não nẻo mờ xiên
Thì thôi bỏ hết hồi tâm niệm
Giữa thế nào ai chẳng muộn phiền