Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2020 16:25, số lượt xem: 189

Nhiều xót lặng mơ buốt thẫm đời
Tủi lòng chao vắng thẳm nguyền rơi
Phiêu niềm mấy nẻo mơ tàn vợi
Khoả nỗi ngàn sơn mộng dạt vời
Diều lộng cánh thơm tình trỗi dậy
Gió vờn tim ngọt điệu trầm vơi
Xiêu hồn lạc phách ran nguồn cội
Chiều vọng khúc thương phủ tím trời

Trời tím phủ thương khúc vọng chiều
Cội nguồn ran phách lạc hồn xiêu
Vơi trầm điệu ngọt tim vờn gió
Dậy trỗi tình thơm cánh lộng diều
Vời dạt mộng sơn ngàn nỗi khoả
Vợi tàn mơ nẻo mấy niềm phiêu
Rơi nguyền thẳm vắng chao lòng tủi
Đời thẫm buốt mơ lặng xót nhiều