Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/03/2022 18:42, số lượt xem: 122

Nắng trễ nghiêng thềm khảm điệu nao
Hình như gió thoảng chạm song đào
Tình lưu luyến dạ mê vườn cảm  
Ngãi vấn vương lòng tẩm mộng chao
Mãi ủ thời gian chiều chuộng ấy
Hoài ghim kỷ niệm nhớ nhung nào
Từng khuya trúc phượng cuồng say lả
Diễm ảo thiên đường tuyệt xiết bao

Ân tình họ nghĩ đáng là bao
Đã xéo niềm tin của độ nào
Cảnh sắc buồn hiu trằn trọc dỗi
Tâm thần thảm hại rã rời chao
Làm dang dở mộng ngày hôn lễ
Khiến bẽ bàng duyên mảnh lụa đào
Lắm buổi canh tàn trong tĩnh lặng
Khua vùng quá vãng một thời nao