Chưa có đánh giá nào
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 24/05/2018 08:29, số lượt xem: 445

Hoa nhớ
mùa nao
vẫy chào
quá vãng.

Lãng đãng
hương ngào
lao xao
kỷ niệm.

Tìm kiếm
nôn nao
dạt dào
mơ mộng.

Xáo động
vờn chao
ạt ào
hoa nhớ…