15.00
1 người thích
Đăng ngày 06/02/2020 12:00, số lượt xem: 436

Xuân chiều đỏ rực lướt tràn đê
Tím rịm tình yêu rỡ nẻo về
Giữa mộng tương phùng xanh ngát kể
Bên bờ hạnh phúc thẫm hồng mê
Nâu sồng lịm nẻo thơm ngùi mẹ
Hạt giống mơ ngàn diễm ảo thê
Trỗi dậy câu hò lơ lửng Huế
Mơ màng lục vấn cõi tình quê

Mơ màng lục vấn cõi tình quê
Kỷ niệm ngày nao cõi biếc về
Khắc nẻo thanh bình hôm dạ trễ
Ghi lòng hạnh phúc bữa triền mê
Mà nghe trắng nõn trùm sương bể
Lại thấy mơ vàng phả cõi thê
Trỗi khúc cam tuyền khơi tỏ thệ
Xuân chiều đỏ rực lướt tràn đê