Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/05/2021 11:03, số lượt xem: 206

Phơi diễm ái tình sắc rạng nơi
Thoả mơ tròn ước đẹp thương lời
Ngời duyên thả ý lồng mê mải
Biếc ngãi giăng hồn dệt lả lơi
Khơi nũng ướp lòng gieo mộng khúc
Nhớ say bừng nguyệt toả yêu đời
Mời câu thắm ngọt dìu tơ quyến
Hơi chạm luyến về nắng lịm rơi

Rơi lịm nắng về luyến chạm hơi
Quyến tơ dìu ngọt thắm câu mời
Đời yêu toả nguyệt bừng say nhớ
Khúc hẹn gieo lòng ướp nũng khơi
Lơi lả dệt hồn giăng ngãi biếc
Mải mê lồng ý thả duyên ngời
Lời thương đẹp ước tròn mơ thoả
Nơi rạng sắc tình ái lộng phơi