Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/10/2019 09:51, số lượt xem: 280

Mày sao ác vậy hỡi sư tiền
Quấy rối tâm hồn mãi chẳng yên
Xuống phố chập cheng lòi khẳm bạc
Giở rương thoáng rẹt hết bao niền
Si mê sắm sửa làm tan tác
Ngu muội tranh giành khuấy đảo điên
Lạc bước vào nơi đầy cát bụi
Thế gian sấp ngửa luỵ ưu phiền

Thế gian sấp ngửa luỵ ưu phiền
Cơm gạo áo quần thật muốn điên
Bạc thưởng vừa vô liền thủng túi
Lương bèo mới lĩnh đã rơi niền
Thiên tai hạn hán dồn thêm khổ
Ác bá cường hào chẳng để yên
Một mảnh giấy thôi rồng rắn vẽ
Mày sao ác vậy hỡi sư tiền