Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/04/2022 13:21, số lượt xem: 156

Thôi rồi chẳng giữ được vườn yêu
Dẫu lắm nồng thương thật uổng chiều
Nghẽn chuyện bồng say rời cảnh thắm
Quên lời ước hẹn đẩy tình xiêu
Ê chề kỷ niệm vùi giông bão
Khắc khoải bờ duyên rã mọi điều
Cứ mỗi đêm về tim trở quặn
Khi trời quá vãng quạnh mù tiêu

Khi trời quá vãng quạnh mù tiêu
Nỗi hận từng đêm bủa lắm điều
Cứ ngỡ cau trầu nên mộng phỉ
Đâu dè bão tố đạp tình xiêu
Buồn ơi thảm thiết đành trơ dạ
Buốt hỡi đìu hiu phải lạnh chiều
Rạn vỡ câu thề đâm tiếc rẻ
Thôi rồi chẳng giữ được vườn yêu