Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2021 23:43, số lượt xem: 174

Quạnh quẽ riêng mình khắc khoải mơ
Vàng trăng héo rũ rụi mong chờ
Chia lìa phận lỡ nguồn thơ xám
Thổn thức đêm về cõi mộng trơ
Dạ hỡi sao đành gây trắc trở
Tình ơi lại nỡ xiết lu mờ
Vì đâu ái cạn làm duyên vỡ
Để khúc giang đầu rẽ ngọn tơ

Để khúc giang đầu rẽ ngọn tơ
Làm cho kỷ niệm sớm phai mờ
Tiêu điều cõi sắc trong thề dở
Khắc khoải loan phòng giữa hẹn trơ
Mãi tưởng ôm nguyền xây lộng nhớ
Nào hay bội ước rã mong chờ
Triền yêu chạnh ngoái mùa xưa lỡ
Quạnh quẽ riêng mình chẳng dám mơ