Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/10/2020 13:48, số lượt xem: 170

Sao mãi quặn lòng đau luyến thương
Bởi đâu là hẹn ước thầm vương
Nào khi hạ huyễn trời loang nắng
Ấy lúc thu huyền ái đẫm sương
Trao gởi nghĩa tình thương bóng nguyệt
Đổi thay duyên nợ xót canh trường
Cao trời hỡi nất tan thề nguyện
Hoa lá vỡ nguyền dạ níu hương

Hương níu dạ nguyền vỡ lá hoa
Nguyện thề tan nát hỡi trời cao
Trường canh xót nợ duyên thay đổi
Nguyệt bóng thương tình nghĩa gởi trao
Sương đẫm ái huyền thu lúc ấy
Nắng loang trời huyễn hạ khi nào
Vương thầm ước hẹn là đâu bởi
Thương luyến đau lòng quặn mãi sao