Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/04/2024 16:22, số lượt xem: 27

Kỷ niệm ấy mãi ghi vào tâm khảm
Của ngày nao đẫm thắm mối duyên đầu
Vẫn bạc bàng ẩn kín tận hồn sâu
Bừng sống lại khi đọc câu thương cũ.

Này rặng tre rướn dài sau mùa lũ
Gió rì rào tựa thuở đón ta – em
Phía bên kia hoa bắp lượn râu mềm
Con đò nhỏ lặng êm xuôi dòng nhẹ.

Cảm xúc mộng vẫn y ngày xưa thế
Dạo ta – em ngồi thầm thĩ cùng nhau
Vẽ bức tranh hạnh phúc đẫm sắc màu
Tương lai ấy, giờ đây thành huyễn ảo...

Mà thôi nhé, đường đời luôn ngược ngạo
Thi thoảng về tìm lại chút màu xưa
Mà nghe lòng nằng nặng giọt tình mưa
Trời quá vãng còn đâu, Hiền thương hỡi!