15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/11/2019 07:49, số lượt xem: 344

Quãng biếc đời con hưởng lộc thầy
Thơm ngời đắm mượt giữa lòng đây
Nghiên đồ ý chở ân cần vẫy
Sách vở tình khơi giục giã đầy
Nhã nhặn ôn hoà luôn tỏ thấy
Êm đềm cẩn thận vẫn hoài xây
Thời gian biến đổi người y vậy
Đức bổng trời xanh đạo nghĩa nầy

Đức bổng trời xanh đạo nghĩa nầy
Nên vòng lợi ích chẳng cần xây
Dày công rạng tiếng êm đềm vẫy
Vững nghiệp ngời danh thoải mái đầy
Vẫn bỏ tâm về môn dạy ấy
Luôn tìm nẻo đến học trò đây
Nguồn ân dưỡng giáo lừng thơm dậy
Quãng biếc đời con hưởng lộc thầy