Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/09/2021 10:11, số lượt xem: 143

Nhằm sinh cảnh mịt lúc giao thời
Cũng phải nương mình với cuộc chơi
Lặn nổi theo từng cơn hãm tiến
Trầm thăng bám những nhịp xây dời
Cân bằng phối hợp trong nhiều chỗ
Cẩn trọng bao trùm giữa khắp nơi
Dẫu gió giông tràn luôn ổn định
Đừng quên khẩu hiệu mãi yêu đời

Trời cho hiện hữu ở trên đời
Nguyện giữ vuông tròn để thắm nơi
Dẫu gặp tà ma đừng toáng chửi
Dù lâm nghịch cảnh chớ mau dời
Sai lầm sự thế nên nhìn thoảng
Loãng toẹt nhân tình chỉ ngó chơi
Trọng nghĩa khinh tài tâm hiểu biết
Bình yên giữa loạn xứng đương thời