Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2020 11:17, số lượt xem: 235

Diễm hương phảng phất diễm hương bày
Vũ khúc êm đềm vũ khúc bay
Thơm thảo môi nồng thơm thảo cháy
Véo von mắt đượm véo von dày
Tình xanh rộn rã tình xanh nháy
Giấc bổng tưng bừng giấc bổng lay
Trăng gió la đà trăng gió nhảy
Mộng mơ khấp khởi mộng mơ này

Mộng mơ khấp khởi mộng mơ này
Giọng hát sa đà giọng hát lay
Chung thuỷ vui vầy chung thuỷ nhạy
Ái ân giục giã ái ân dày
Hoài thơm lả lướt hoài thơm chảy
Cứ bổng huy hoàng cứ bổng bay
Dào dạt trầu cau dào dạt cháy
Diễm hương phảng phất diễm hương bày