15.00
1 người thích
Đăng ngày 13/10/2020 13:31, số lượt xem: 271

Hương rừng ngát lịm đoá phù dung
Đức hạnh ngời loang cả một vùng
Rạng rỡ môi cười thơm mộng biếc
Vô bờ phúc dậy sáng lòng trung
Thi đàn xướng hoạ lồng câu thắm
Giáo án bồi thêu vạch hướng cùng
Núi thẩm sông nguồn hun đúc lại
Tâm hồn mịn láng tựa rèm nhung

Trầu cau định sẵn mộng tương phùng
Rượu Thái Nguyên hoà dệt ước chung
Vẫn muốn trau dồi gương liệt nữ
Thường mơ thể hiện chí anh hùng
Hằng mong mỏi được vầng dương toả
Mãi khát khao chờ nhịp trống rung
Giải trí vần thơ Đường luật diễm
Hồng duyên hạnh phúc sánh mai tùng