Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/07/2022 14:41, số lượt xem: 198

Ta viền nỗi nhớ để đừng phai
Ướp sũng tình ta ngọt thắm dài
Bậu trữ lòng ta đầy quả trái
Ta chìm giữa mộng kết hoàng mai
Ngời trăng nguyện ước ta đồng trải
Đẹp quãng lồng yêu nắng thảo cài
Lộng cảm cùng ta vầy diễm ái
Ta mình hiệp cẩn sắc bừng khai

Mộng sũng xin nàng sớm mở khai
Nàng gieo lộng nắng đẫm mơ cài
Êm đềm dệt nghĩa nàng ngon trái
Ngất ngưởng yêu nàng cõi đẹp mai
Nguyệt diễm mơ nàng thơm nẻo ngái
Nàng xinh toả sắc mượt đêm dài
Và khi hết dỗi nàng quay lại
Nũng thắm tim nàng chẳng nhạt phai