Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 26/02/2019 15:24, số lượt xem: 416

Lịch sử oai hùng vó ngựa bay
Cháu con nối gót trỗi mơ dày
Bắc chinh đánh giặc nhiều phen cháy
Nam chiến tiêu thù lắm trận hay
Biển biếc canh trời lừng sóng nhảy
Núi cao giữ đất lộng quân bày
Việt Nam vững chắc rừng bao dãy
Tàu phỉ mưu đồ sẽ trắng tay

Tàu phỉ mưu đồ sẽ trắng tay
Nhiều khi thất trận đã phô bày
Bao lần bạt vía ôm đầu chạy
Lắm dịp thất hồn bởi kế hay
Binh lược Ngô Quyền luôn rực cháy
Sách thao Hưng Đạo mãi thơm dày
Kết đoàn giữ nước thù tan gảy
Lịch sử oai hùng vó ngựa bay