Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/09/2022 18:18, số lượt xem: 197

Hùng Vương giỗ Tổ vẹn xanh mầm
Chí cả thơm lừng trỗi ngọc sâm
Mở cõi ngàn phương rền giọng sấm
Bồi tim vạn  nẻo ngát hương trầm
Hồng chan thể phách ân tình đậm
Đỏ nhuộm tâm hồn giữa bóng râm
Gái đảm nam cường chung mộng đẫm
Toàn dân nước Việt mãi vươn tầm

Kết lực cùng xây quả xứng tầm
Uy quyền trải khắp dẫu trời râm
Hằng tôn xứ sở thành nhung gấm
Mãi dệt tình quê trỗi ngọc trầm
Vạn nẻo anh hùng như diễm tấm
Muôn đường nữ kiệt giống huyền sâm
Bừng thơm nước Việt nguồn ơn đẫm
Hợp sức bồi danh giữ đẹp mầm