Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Việt (5)
Đăng ngày 23/03/2017 15:26, số lượt xem: 350

Ngàn năm giữ vững nước non nhà
Rạng rỡ anh hùng giống mẹ cha
Biển đảo canh thù đâu kể xiết
Biên thuỳ giết giặc chẳng nào tha
Kế hay khi ẩn còn toan tính
Lực mạnh lúc cần sẽ bắn ra
Vài phút thắng thua nằm kết cục
Cứ chờ súng nổ nỏ còn xa

Cứ chờ súng nổ nỏ còn xa
Chí lớn muôn đời sẽ xuất ra
Tàu địch phá tan nào bỏ sót
Quân thù giết sạch khó lòng tha
Biển Đông sóng gió hùng như mẹ
Biên giới chông mìn khéo giống cha
Đất Việt từ xưa và mãi mãi
Ngàn năm giữ vững nước non nhà

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm