Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Việt (5)
Đăng ngày 23/03/2016 17:51, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 01/05/2016 15:51, số lượt xem: 447

Cuối triều hạn vận hết huy hoàng (1)
Hưng thịnh xưa rày nối tiếp trang
Ngẫm lại chẳng chi thùa với thẹn
Suy đi nào thấy bẽ hay bàng
Ngôi chồng vẫn ở trong tay vợ
Của thiếp cũng về dưới trướng lang
Biên ải quân thù răm cướp đoạt
Chung lòng đấu cật việc gì than

Chung lòng đấu cật việc gì than
Hoàng hậu vui tình với đế lang
Thơ phú giao hoà trong nội điện
Nhạc ca tản bộ dưới râm bàng
Số trời tiền định đành lui bước
Vận nước yêu cầu phải lật trang
Chỉ học người xưa thuyên áo mão (2)
Cuối triều hạn vận hết huy hoàng

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm
(1) Bàn về việc Lý Chiêu Hoàng nhường ngôi cho chồng là Trần Cảnh
(2) Thái hậu Dương Vân Nga trao long bào của chồng là Đinh Bộ Lĩnh cho Lê Hoàn. Đổi triều Đinh ra triều Lê