Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/01/2022 17:05, số lượt xem: 138

Giao tình mộng ước gần nhau nữa
Giữ vẹn tơ hồng ghi nhớ chửa
Ngãi mặn mà thơm quyến toả bừng
Lòng sâu sắc diễm mơ hoài tựa
Giòn tan lãng tử ngất ngây dìu
Yểu điệu đài trang mùi mẫn chứa
Hãy động phòng nha đắm thả giàn
Và luôn hiệp cẩn ngày dăm bữa

Mộng cảnh cau trầu mơ lắm bữa
Cho cuồng nhiệt thoả mê hồn chứa
Cười duyên ngọc nữ thướt tha lườm
Cảm hứng tình lang đờ đẫn tựa
Ngọt vỗ về chìm chuốc lả mèm
Siêng hò hẹn bướm luồn nghe chửa
Tằm tơ khát vọng mãi vuông tròn
Để mật đường yêu càng thắm nữa