15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/12/2019 18:21, số lượt xem: 341

Vovinam rạng rỡ anh hào
Nguyễn Lộc danh lừng khởi nghiệp cao
Sắc đượm Á đông quyền cước toả
Lòng thơm đạo lý nghĩa nhân trào
Ngày xưa giảng dạy trường công nổi
Hiện tại lan tràn thế giới rao
Tự gốc lưu truyền môn vật Việt
Tinh thần võ nghệ tuyệt làm sao

Tinh thần võ nghệ tuyệt làm sao
Kết hợp ngàn hoa bốn biển vào
Thể trí tâm người đi với đạo
Gươm quyền cước pháp lượn cùng đao
Mười điều khắc niệm luôn gìn giữ
Một phái hoài thơm mãi trọng chào
Dũng đức trau bồi khi luyện tập
Khiêm lòng dũng cảm nghĩa tình trao

Khiêm lòng dũng cảm nghĩa tình trao
Ý rộng bừng xa mọi chỗ nào
Võ lược anh hùng chan đỉnh lớn
Công trình tuấn kiệt vút tầm cao
Cầm tay dựng đắp nghề thơm rạng
Kết dạ bồi tâm đượm biếc trào
Đệ tử nhiều nơi hoài ngưỡng vọng
Di truyền cốt tổ sáng ngời sao