Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/08/2021 16:16, số lượt xem: 245

Nghiêng chiều phả nắng giữa triền thu
Đẫm ước ngàn xưa lượn rẻo mù
Rạng rỡ hương trầm ngan ngát ủ
Mơ màng phấn lụa lững lờ du
Đường thơ toả sắc mầm thương ngụ
Nẻo phú bồng duyên quãng hẹn bù
Nũng lịm canh trường chan chứa phủ
Nghe lòng phổ diệu khúc tình ru

Nghe lòng phổ diệu khúc tình ru
Khiến cõi huyền mơ thoả nuộc bù
Rộn rã tim đời xanh nẻo thú
Êm đềm quãng mộng lắm đường du
Mà ôm kỷ niệm nồng hương cũ
Để nhớ bồng lai bẵng dặm mù
Tưởng mãi môi hồng xưa thắm nụ
Nghiêng chiều phả nắng giữa triền thu