Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/05/2022 23:11, số lượt xem: 200

Trở lại ta tìm những dấu xưa
Mù tăm bạn hữu khó ai ngừa
Lòng run rẩy sụm hoà âm cuốc
Mắt nỉ non sầu lẫn giọt mưa
Mãi nhớ hôm đùa câu lẳng ghẹo
Hoài khoe bữa thoát kẻ gian lừa
Từ đâu biển mặn ùa rơi vãi
Gió bão tâm hồn đổ nhịp cưa

Siêng tìm gái đẹp để mà cưa
Giỡn bạn nhằm khi trúng quả lừa
Tửu quán tàn canh vồn vã giọng
Thi đàn lẩn tránh bộn bề mưa
Rồi căng thẳng lại không buồn viếng
Khiến hững hờ thêm chẳng kịp ngừa
Lá đổ muôn chiều ru tiễn biệt
Chôn vùi kỷ niệm nghĩa tình xưa