Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/05/2020 16:50, số lượt xem: 273

Lọc lừa xảo trá cuộc đời điên
Áp chế dân đen lạm cửa quyền
Cú vọ bôi lòng sang trở chuyến
Cáo chồn vẽ mặt hoá thành tiên
Quăng tình là bởi đi nhầm tuyến
Vứt ngãi đều do dậy hám tiền
Đảo lộn cương thường mê ảo huyễn
Thôi rồi xã tắc ngã cùng nghiêng

Thôi rồi xã tắc ngã cùng nghiêng
Bạc ác chi mi rứa hở tiền
Đã hết thanh bình vui sáo quyển
Đâu còn yên ổn mộng thần tiên
Vì sao nhân thế đành vô viện
Hay bởi trần gian áp bạo quyền
Ngán ngẫm tâm lòng nao bụng luyến
Lọc lừa xảo trá cuộc đời điên