Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/11/2021 17:47, số lượt xem: 175

Trắc Nhị quần thư diễm sử vàng
Hai Bà trống nổi diệt sài lang
Công thành đạp luỹ thù xiêu kháng
Đuổi Hán lùa quân địch rã hàng
Tổ quốc tuyên lời muôn cõi rạng
Sơn hà dựng đế tỷ đời sang
Toàn dân nước Việt chông đầy cảng
Bảo vệ Trường Sa giữ xóm làng

Bảo vệ Trường Sa giữ xóm làng
Vinh cùng Tổ quốc mãi giàu sang
Bà Trưng trỗi dậy quân lùa ngáng
Lão Định chuồn lui thế phải hàng
Dưỡng lại cơ đồ xây bến cảng
Đâm nhào tụi Hán khử loài lang
Anh tài nữ kiệt ngàn thu sáng
Trắc Nhị quần thư diễm sử vàng