Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/01/2022 21:50, số lượt xem: 164

Nghe đồn bỉ ngạn tách lìa nhau
Cũng tại lòng yêu quá sẩm màu
Bởi phạm thiên đình tim mãi buốt
Tuy đày hạ giới não hoài đau
Là hoa thuốc độc nhiều bi thảm
Khiến giữa tình nhân phải biệt nhàu
Dẫu nặng ân nguyền qua tỷ kiếp
Nhưng rồi chẳng được kết ngày sau

Địa phủ tê lòng dõi trước sau
Chờ duyên mỏi mắt phận chai nhàu
Tàn phai chữ ước làm tim khổ
Lỡ mộng trăng thề hái quả đau
Rực lửa nên hồn gieo lắm bão
Ngời hương khiến ngãi dậy tươi màu
Thiên tình sử đẹp mà ngang trái
Mãn kiếp hai người chẳng gặp nhau