Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/01/2022 18:59, số lượt xem: 96

Cám ơn em, ngay phút ban đầu
Đưa ngọt ngào khoả lấp bể dâu
Hạnh phúc ấy nẻo hồn nương náu
Thuỷ chung hoài, xin tựa đời nhau.

Hãy làm cho ân ái thơm màu
Hãy bện lòng toả yêu thắm nẫu
Trăng buổi nọ cùng nhau phối ngẫu
Để thương yêu bùng cháy nhiệm mầu.

Ủ mơ triền cho ái dài lâu
Lâng tình cảm nguyệt đài vương thấu
Trao tình mãi, mở toang rào giậu
Để hồn mình ngời tỏ vàng thau.

Một phút này thắm mật ngàn sau
Tình vĩnh cửu tim hoài mãi đậu
Từ tiền kiếp đã từng nung nấu
Mộng vuông tròn hẹn ước trầu cau...