Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/08/2021 07:04, số lượt xem: 139

Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn
Thoả mãn niềm mơ biếc đượm dồn
Rạng phả thơm ngời loang giữa chốn
Ngơ lừng thắm đẫm lịm tràn môn
Cho lòng cảm điệu giàu ân vốn
Để trái tình yêu mượt cõi hồn
Đã chịu nhau rồi chi lẩn trốn
Môi kề má nẩy mặc hàn ôn

Môi kề má nẩy mặc hàn ôn
Lửa mộng trào dâng xoã đốt hồn
Quãng nhịp cho dày cung quý bổn
Đôi làn để ngọt sắc hoàng môn
Non bồng mỗi đứa ra đòn rộn
Cõi nhược cùng nhau thoả sức dồn
Ái cảm chan đầy vui quãng nhộn
Ơi nàng ước mãi lịm chờ hôn