Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 09/08/2019 19:49, số lượt xem: 397

Cuối nẻo mơ vào cõi huệ lâm
Cần chi cưỡng đoạt mới cao tầm
Đường ngay giữ vẹn thời đâu rối
Ngõ thẳng theo cùng khó bị thâm
Rộn rã men đời lâng cánh tỏ
Triền miên sắc hạnh toả hương thầm
Nguồn vui ngự chính hồn thơm thảo
Vẫn nhủ thân này chớ vọng tâm

Vẫn nhủ thân này chớ vọng tâm
Mà gây nghiệp chướng khồ âm thầm
Đừng nên ác khẩu lời ma mị
Cũng chớ  đen lòng dạ hiểm thâm
Thoả ước bình an về giữa mộng
Và mong phước hạnh toả ngang tầm
Cầu xin cuộc sống nhiều thanh thản
Cuối nẻo mơ vào cõi huệ lâm