Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/04/2022 13:10, số lượt xem: 142

Quá vãng xưa nào toả vọng ngân
Lời ve cánh phượng nỉ non dần
Mơ màng giữa nẻo bừng thơ phú
Khấp khởi tim lòng dậy nghĩa ân
Nhớ quãng sân trường thơm dạ bảnh
Thương vùng kỷ niệm ngát tình chân
Vì mưa đến vội mùa yêu trễ
Khiến chuyện trầu cau phải lữa lần

Khiến chuyện trầu cau phải lữa lần
Thôi rồi để vuột tấm lòng chân
Tơi bời mộng xám vò tiên cảnh
Lỡ dở tim buồn bạt ái ân
Nẻo ước đường mơ đành sụm mãi
Vành thương cõi nhớ lạc phai dần
Chiều nay trở giấc tìm hương cũ
Kỷ niệm xưa nào khẽ tiếng ngân