Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/01/2022 08:11, số lượt xem: 113

Về lại ngõ nao thuở biệt đường
Thoả lòng ươm quyện trĩu hoài thương
Mê nồng đắm mượt thơ choàng lối
Dệt thắm say ngời gió vẫy hương
Thề hẹn biếc mơ ngào ngạt toả
Dõi tìm xinh mộng đẫn đờ vương
Đê triền giữa nắng loang hồn rợp
Kề nhớ vọng xưa ngoái đoạn trường

Trường đoạn ngoái xưa vọng nhớ kề
Rợp hồn loang nắng giữa triền đê
Vương đờ đẫn mộng xinh tìm dõi
Toả ngạt ngào mơ biếc hẹn thề
Hương vẫy gió ngời say thắm dệt
Lối choàng thơ mượt đắm nồng mê
Thương hoài trĩu quyện ươm lòng thoả
Đường biệt thuở nao ngõ lại về