Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/03/2021 10:01, số lượt xem: 179

Côi lòng giấc muộn nở quỳnh hương
Hứa hẹn lời quên tủi gối giường
Đôi vỡ buốt mù loang biệt nhớ
Lẻ choàng đau xót trỗi buồn thương
Ngồi trơ mãi hận sầu thê thảm
Ngóng mỏi hoài than khóc đoạn trường
Môi lạnh ướp nhàu thân rệu rã
Trôi dài mộng úa đẫm hàn sương

Sương hàn đẫm úa mộng dài trôi
Rã rệu thân nhàu ướp lạnh môi
Trường đoạn khóc than hoài mỏi ngóng
Thảm thê sầu hận mãi trơ ngồi
Thương buồn trỗi xót đau choàng lẻ
Nhớ biệt loang mù buốt vỡ đôi
Giường gối tủi quên lời hứa hẹn
Hương quỳnh nở muộn giấc lòng côi