Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1416)
Đăng ngày 13/08/2016 23:05, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 08/10/2016 18:29, số lượt xem: 529

Mình dẫn dụ trăng cùng ước tỏ
Thiết tha còn mộng trời mây rõ
Xinh màu trải thắm lụa ngoài hiên
Đẹp vẻ khoe ngời hoa trước ngõ
Hình mãi nhớ mong cảm phận kìa
Cảnh thầm say dõi thương người đó
Linh hồn ngát toả nhuỵ tràn hương
Tình vọng khẽ ru lời gửi gió

Gió gửi lời ru khẽ vọng tình
Hương tràn nhuỵ toả ngát hồn linh
Đó người thương dõi say thầm cảnh
Kìa phận cảm mong nhớ mãi hình
Ngõ trước hoa ngời khoe vẻ đẹp
Hiên ngoài lụa thắm trải màu xinh
Rõ mây trời mộng còn tha thiết
Tỏ ước cùng trăng dụ dẫn mình

Thuận nghịch độc - Trắc Bắng