Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/10/2020 16:20, số lượt xem: 191

Từ độ gieo neo lỡ mộng vàng
Tim lòng ướp giá dỗi hờn sang
Từng đêm chan huyết dòng thơ vọng
Mỗi nắng thắt tim giọt lệ tràn
Biết thế dỗ lòng thôi vướng bận
Đâu nào tủi dạ phải giành mang
Mùa qua gió quyến ngày xưa lại
Lỡ phím thay cung tội nghiệp đàn

Lỡ phím thay cung tội nghiệp đàn
Chung tình đơn thiệt lại đành mang
Chênh chao môi mắt thương yêu lụn
Ngúng nguẩy sâm thương uất nghẹn tràn
Cứ ngỡ mơn tình vương gối mãi
Đâu dè huyễn mộng đổi đò sang
Cô phòng nhấp chén sầu ly biệt
Từ độ gieo neo lỡ mộng vàng