Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/12/2020 18:54, số lượt xem: 238

Đầu não khổ duyên biệt nữ kiều
Nát bầm tim vỡ nguyệt tàn xiêu
Câu ngần ngại ước mơ lìa gãy
Mộng rã rời thương mến quẳng liều
Cầu buổi chán yêu đùa nhảm giọng
Sẩy tình đau nhớ gợi buồn tiêu
Dâu tằm rụi thảm buông thề hẹn
Sầu buốt quạnh lay muộn gió chiều

Chiều gió muộn lay quạnh buốt sầu
Hẹn thề buông thảm rụi tằm dâu
Tiêu buồn gợi nhớ đau tình sẩy
Giọng nhảm đùa yêu chán buổi cầu
Liều quẳng mến thương rời rã mộng
Gãy lìa mơ ước ngại ngần câu
Xiêu tàn nguyệt vỡ tim bầm nát
Kiều nữ biệt duyên khổ não đầu