Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/09/2022 09:06, số lượt xem: 149

Mải mê uốn lượn mải mê này
Kẽo kẹt xôm trò kẽo kẹt say
Hăm hở leo đồi hăm hở nhạy
Khít khao nhập cảnh khít khao dày
Xàng xê mãnh liệt xàng xê nhảy
Khấp khởi vô bờ khấp khởi  bay
Giòn giã hồi xuân giòn giã gáy
Véo von tột đỉnh véo von ngày

Tí tởn phờ râu tí tởn ngày
Rỡ ràng cảm hứng rỡ ràng bay
Quơ quào cợt nhả quơ quào áy
Mải miết giằng co mải miết dày
Rừng rực tình xuân rừng rực nảy
Dập dìu thể phách dập dìu say
Tòm tem ngọc nữ tòm tem váy
Gạ gẫm cùng chơi gạ gẫm này