Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/08/2020 09:25, số lượt xem: 226

Nồng vơi thảm thiết nhạt vơi nồng
Trông ngoái đâu nào chỗ ngoái trông
Mộng rã ê chề tan rã mộng
Đông sầu khắc khoải lặng sầu đông
Trống tim rã rượi buồn tim trống
Hồng dạ đìu hiu vỡ dạ hồng
Rỗng giấc mơ đời đau giấc rỗng
Không tình lạnh buốt cõi tình không

Không nguyền quặn đắng thệ nguyền không
Hồng nhạt mù tăm khiến nhạt hồng
Mộng nát xuân thì tan nát mộng
Đông hờn tuyết giá dỗi hờn đông
Lộng đau ước rã buồn đau lộng
Trông mỏi thương chìm héo mỏi trông
Rỗng ảo duyên tình hư ảo rỗng
Đồng hoang lạnh lẽo hoải hoang đồng