Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2021 23:39, số lượt xem: 156

Nghiêng chiều gởi gió biệt hồng tơ
Bởi cuộc phù du lắm hững hờ
Sẩy mộng lìa thương nào hết ngỡ
Chao nguyền bội ước chẳng còn mơ
Đau lòng khúc khuỷu tình yêu nhạt
Lấm cõi tào lao kỷ niệm mờ
Huyễn vọng tan nhoè khi tráo trở
Thôi rồi quá vãng rụi vần thơ

Thôi rồi quá vãng rụi vần thơ
Tất cả giờ đây đã lặng mờ
Tủi chuyện thơm ngời tan tác vỡ
Thương vùng diễm ảo nhạt nhoà mơ
Xa thời hạnh phúc vì duyên lỡ
Đắng cõi tình yêu bởi mộng hờ
Vẫn tiếc hương thề sau trắc trở