15.00
1 người thích
Đăng ngày 25/04/2020 12:06, số lượt xem: 333

Ướp đẫm mùi thơm khoái vậy nì
Hương ngào đượm ngát toả từng khi
Làm cho thể phách càng ngơ ngẩn
Lại khiến tâm hồn bỗng dại si
Thất thểu vừa vô ngời tắp lự
Đìu hiu kịp uống tỉnh ngay thì
Nào đâu dám bỏ vì tim đã
Lỡ kết em này thuở ấu nhi

Lỡ kết em này thuở ấu nhi
Ghiền tăng kịp đến tuổi xuân thì
Ngày mưa vẫn nhớ do lòng bị
Bão tố đâu từ bởi dạ si
Lặng lẽ thân mình chiêu một tí
Tưng bừng bạn hữu uống vài khi
Giờ đây sống giữa cà phê vị
Ướp đẫm vành tim khoái vậy nì