Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/11/2022 07:29, số lượt xem: 212

Làm gì có chuyện vờ quên
Đã chung một nguyện mãi bền vững yêu
Thì dầu nắng sớm mưa chiều
Duyên hồng đã cột, chẳng xiêu vẹo tình.

Nhủ lòng, gội ánh bình minh
Bền tâm, dệt mộng giữ hình dáng thương
Rồi ra nồng đượm đêm trường
Tình đưa mắt liếc, ái vương vấn lòng.

Chắp tình bướm lượn vườn bông
Cho tim thắm rỡ, dạ đồng điệu lơi
Thuyền tình dậy sóng chơi vơi
Bồng lai cùng đến, vạn phơi phới niềm.

Nhé em, gừng muối ngọt mềm
Tình xanh mãi lựng, hẳn êm ái hoài...