Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/07/2022 23:51, số lượt xem: 134

Xa vắng giữa lòng sững ấy ơi
Thoả mơ đường mật đẫm yêu lời
Trà ngơ ngẩn quyện hoài thương nhớ   
Mộng thướt tha chuyền mãi đắm khơi
Ca hát đệm hồn ngây ngất diệu
Ước ao bừng dạ sắt son ngời
Ngà môi tẩm lịm nồng ân ái
Nga nguyệt diễm tình sóng lả lơi

Lơi lả sóng tình diễm nguyệt nga
Ái ân nồng lịm tẩm môi ngà
Ngời son sắt dạ bừng ao ước
Diệu ngất ngây hồn đệm hát ca
Khơi đắm mãi chuyền tha thướt mộng
Nhớ thương hoài quyện ngẩn ngơ trà
Lời yêu đẫm mật đường mơ thoả
Ơi ấy sững lòng giữa vắng xa