Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1417)
Đăng ngày 09/02/2018 09:32, số lượt xem: 430

Gởi tình ở lại nhé người
Dẫu xa cách mấy chẳng vời vợi đâu.

Giữ nồng thắm, nguyện thề lâu
Ngàn năm mình vẫn mãi bầu bạn thương
Đừng thao thức suốt canh trường
Khiến người ngàn dặm phải vương víu lòng.

Thương người giữa cảnh phòng không
Đơn tình lẻ bạn biết trông mong gì
Thời gian e úa xuân thì
Hao gầy dáng phượng, nuối nhi nữ đời.

Gởi tình trọn vẹn người ơi
Mùa thương sẽ lại giữa chơi vơi nồng...