Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/03/2021 16:34, số lượt xem: 185

Lời thương nỗi nhớ chốn xưa nào
Tủi phận trơ hồn chạnh luống hao
Rồi kiếp vạn hoen lòng hẩm vợi
Lặng đời trăm vỡ nghĩa khờ khao
Vời xa xót ái đau tình nhạt
Lắm rã rời duyên úa dạ trào
Ơi đắng thệ nguyền tê tái lậm
Hời đâu mộng ước quạnh hiu vào

Vào hiu quạnh ước mộng đâu hời
Lậm tái tê nguyền thệ đắng ơi
Trào dạ úa duyên rời rã lắm
Nhạt tình đau ái xót xa vời
Khao khờ nghĩa vỡ trăm đời lặng
Vợi hẩm lòng hoen vạn kiếp rồi
Hao luống chạnh hồn trơ phận tủi
Nào xưa chốn nhớ nỗi thương lời