Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/03/2021 18:59, số lượt xem: 236

Ta áo não sầu khổ vắng xa
Tiếc thương ngùi cũ vọng canh tà
Qua tình nỏ kiếm ơ thờ rã
Lạ phước đâu tìm thảm thiết sa
Hoa  ngớ ngẩn mù tê gối ngoạ
Ngả hư huyền mịt lạnh trăng nhoà
Ca lờ lặng tiếng đau niềm lả
Tha thẩn lạnh hàn tựa tuyết pha

Pha tuyết tựa hàn lạnh thẩn tha
Lả niềm đau tiếng lặng lờ ca
Nhoà trăng ngút mịt huyền hư ngả
Ngoạ gối tê mù ngẩn ngớ hoa
Sa thiết thảm tìm đâu phước lạ
Rã thờ ơ kiếm nỏ tình qua
Tà canh vọng cũ ngùi thương tiếc
Xa vắng khổ sầu áo não ta